PRÉFECTURE

Shimane

Hamada
Yunotsu Onsen
Tamatsukuri Onsen
Le sanctuaire Izumo Taisha